Vaccine Abdala của Cuba hiệu quả thế nào?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Thấy nước mình vừa đặt mua 10 triệu liều (?) mà mình chưa nghe nhiều về hiệu quả của vaccine này lắm

Từ khóa: 

vaccine

,

tư vấn sức khỏe covid-19