Tại sao tuyết có màu trắng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chính sự biến đổi hình thức chiếu rọi của ánh sáng đã tạo ra màu trắng của tuyết và thủy tinh vỡ. Thủy tinh và đá cục chỉ trong suốt không màu khi bề mặt chúng trơn phẳng, vì khi đó ánh sáng có thể xuyên suốt hoàn toàn. Nếu bề mặt lồi lõm, khi ánh sáng đi qua sẽ xuất hiện hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng, lúc đó chúng sẽ biến thành màu trắng. Càng nhỏ, càng bị lồi lõm chúng sẽ càng trắng. Nên thủy tinh cát bao giờ cũng trắng hơn thủy tinh thường. Hoa tuyết chính là những hạt băng rất nhỏ, lại có dạng góc cạnh nên khi kết hợp lại tuyết trở nên trắng xóa.
Trả lời
Chính sự biến đổi hình thức chiếu rọi của ánh sáng đã tạo ra màu trắng của tuyết và thủy tinh vỡ. Thủy tinh và đá cục chỉ trong suốt không màu khi bề mặt chúng trơn phẳng, vì khi đó ánh sáng có thể xuyên suốt hoàn toàn. Nếu bề mặt lồi lõm, khi ánh sáng đi qua sẽ xuất hiện hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng, lúc đó chúng sẽ biến thành màu trắng. Càng nhỏ, càng bị lồi lõm chúng sẽ càng trắng. Nên thủy tinh cát bao giờ cũng trắng hơn thủy tinh thường. Hoa tuyết chính là những hạt băng rất nhỏ, lại có dạng góc cạnh nên khi kết hợp lại tuyết trở nên trắng xóa.