Tại sao Việt Nam không có tuyết rơi?

  1. Kiến thức chung

Nhiều khi ước giá như VN mình cũng có tuyết rơi như các nước châu Âu thì thật thích biết mấy nhỉ. Mình chưa bao giờ được ngắm tuyết rơi luôn.

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì Việt Nam thuộc kiểu khí hậu gió mùa. Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông lạnh, ít mưa và ko có tuyết rơi. Đa số kiểu khí hậu gió mùa đều ko có tuyết rơi

=》 Việt nam ko có tuyết rơi

Trả lời

Vì Việt Nam thuộc kiểu khí hậu gió mùa. Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông lạnh, ít mưa và ko có tuyết rơi. Đa số kiểu khí hậu gió mùa đều ko có tuyết rơi

=》 Việt nam ko có tuyết rơi

vì Việt Nam nằm trong môi trường đới nóng chịu thời tiết khô hạn

tại vì thời tiết nóng

do mình nằm ở khu vực nhiệt đới cận xích đạo, gần biển nên k chịu thời tiết khô hạn.

vì vn nằm ở khu vực gần hàn đới