Tại sao vật nặng không rơi nhanh hơn vật nhẹ?

Chỉ dưới tác động của trọng lực thì vật nặng và vật nhẹ rơi nhanh như nhau. Hay nói cách khác gia tốc rơi là như nhau cho mọi vật tại cùng 1 điểm, trên Trái Đất chẳng hạn.

Trong khi, 1 vật có khối lượng lớn có nghĩa lực hấp dẫn tác động qua lại giữa vật đó và Trái Đất sẽ lớn hơn so với một vật nhẹ hơn. Lực tác động khác nhau thì gia tốc phải khác nhau chứ nhỉ?

Từ khóa: khối lượng, trọng lực, Khoa học

Ý trên bác nói đúng!

Còn ý dưới bác cũng đúng, nhưng mới đúng một nửa, vì lực hấp dẫn (mà thực tế tên gọi chính xác là Gravity) ở đây không chỉ giữa  vật và trái đất, mà còn là vật đó với các hành tinh khác (và vô số các vật khác), và bằng một cách nào đó các lực này triệt tiêu lẫn nhau. Thường người ta không tính lực hấp dẫn (gravity) khi phân tích lực là vì nó vô cùng phức tạp, và thực chất có thể được lược bỏ để các phân tích đơn giản hơn (nói chung là trong cơ học Newton có thể bỏ qua phân tích gravity).

Còn thực chất, khái niệm về Gravity thuộc về phần lý thuyết cơ học lượng tử, mà đến giờ cũng chưa có khái niệm chính xác về nó (Newton gọi là lực, còn Einstein gọi là đường cong gì đó trong không gian 4 chiều - mình thật sự cũng chẳng hiểu mấy ông này đang nói cái gì nữa :D )

Trả lời

Ý trên bác nói đúng!

Còn ý dưới bác cũng đúng, nhưng mới đúng một nửa, vì lực hấp dẫn (mà thực tế tên gọi chính xác là Gravity) ở đây không chỉ giữa  vật và trái đất, mà còn là vật đó với các hành tinh khác (và vô số các vật khác), và bằng một cách nào đó các lực này triệt tiêu lẫn nhau. Thường người ta không tính lực hấp dẫn (gravity) khi phân tích lực là vì nó vô cùng phức tạp, và thực chất có thể được lược bỏ để các phân tích đơn giản hơn (nói chung là trong cơ học Newton có thể bỏ qua phân tích gravity).

Còn thực chất, khái niệm về Gravity thuộc về phần lý thuyết cơ học lượng tử, mà đến giờ cũng chưa có khái niệm chính xác về nó (Newton gọi là lực, còn Einstein gọi là đường cong gì đó trong không gian 4 chiều - mình thật sự cũng chẳng hiểu mấy ông này đang nói cái gì nữa :D )

Vấn đề của bạn nằm ở đây: "Lực tác động khác nhau thì gia tốc phải khác nhau chứ nhỉ?"

Thực tế là, lực tác động = gia tốc * khối lượng vật.

Hai vật nặng nhẹ khác nhau thì lực dấp dẫn khác nhau, tuy nhiên khối lượng vật cũng khác nhau theo cùng một tỷ lệ. Cuối cùng, gia tốc lại không đổi.

trọng lực tỉ lệ thuận với khối lượng hay nói cách khác gia tốc = F/m là 1 hằng số .... F1 lớn , m1 lớn , F2 nhỏ, m2 nhỏ nhưng F1/m1 = F2/m2 .

Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, vật có khối lượng m sẽ bị kéo về gần vật có khối lượng M với gia tốc:

g = GM/ r^2

với G là hằng số hấp dẫn, r là khoảng cách giữa 2 vật.

Như bạn thấy gia tốc trên ko phụ thuộc vào khối lượng của vật mà chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật kéo nó.