Tầm quan trọng của việc tự nhận thức bản thân?

  1. Phong cách sống

Những khiếm khuyết về nhân cách có nhiều rủi ro như làm giảm khả năng trưởng thành và phát triển của một người.

Những khiếm khuyết về nhân cách là một trong những lý do chính khiến chúng ta không hạnh phúc.

Có phải do số phận mà chúng ta phải trải qua nỗi đau, cũng có thể nhưng thực sự khiếm khuyết về nhân cách là một trong những chất xúc tác chính khiến chúng ta trải qua nỗi bất hạnh này.

Quan trọng hơn đối với những người thực sự tìm kiếm sự phát triển tâm linh, những khiếm khuyết về nhân cách có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng phát triển của họ bất kể họ có thể đi theo con đường tâm linh nào.

Một khi một cá nhân trải qua và rèn luyện sức khỏe tinh thần tốt hơn và ổn định hơn (tức là ít khiếm khuyết về nhân cách hơn) thì người đó sẽ dễ dàng đạt được tiến bộ mọi mặt nhanh chóng và đạt được một nhân cách lý tưởng bằng cách thực hành Tâm linh.

Ý kiến và kinh nghiệm của bạn ở bên dưới là điều tôi luôn trân trọng và tìm kiếm .

https://cdn.noron.vn/2020/12/10/522224239311726-1607571670.jpg

Tranh : Paulo Zerbato

Từ khóa: 

nhận thức

,

tâm trí

,

hướng nội

,

tâm lý

,

tâm linh

,

phong cách sống

Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy nhỉ

Trả lời

Bức tranh này có ý nghĩa gì vậy nhỉ

Hiểu biết thấu đáo về khuynh hướng bản thân đóng vai trò rất quan trọng; nó giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc của mình. Khả năng tự nhận thức tốt đòi hỏi sẵn sàng chịu đựng sự khó chịu khi phải chú ý đến những cảm xúc đôi khi tiêu cực.

Trước đây mình luôn không biết bản thân muốn gì và thực sự cần điều gì. Mình băn khoăn và đắn đo khá nhiều khi phải đưa ra các lựa chọn mang tính quyết định lớn. May sao nhờ một lần nói chuyện với bạn và hiểu được mong muốn thật sự của bản thân, cuộc sống của mình trở nên dễ thở và có định hướng hơn.