Tất cả chúng ta đều hành xử CẢM TÍNH

  1. Sách

Tôi đã quyết định mua cuốn sách này trong 1 buổi tối đầy ngẫu hứng khi đang rảnh đợi bạn và ghé vào hiệu sách để một cách không có chủ đích. Điều đó chứng tỏ lý thuyết kinh tế học hành vi của Richard H.Thaler (người đạt giải nobel kinh tế 2017) là chính xác.

AB7F424B-538E-4B9E-A456-8409043E5A95
Từ khóa: 

sách

A đọc Phi lý trí đi, có các nghiên cứu hành vi hay lắm

Trả lời

A đọc Phi lý trí đi, có các nghiên cứu hành vi hay lắm

Lười đọc nhưng hôm nào đó có điều kiện cũng mua đọc xem sao