1. Game

Teambuilding trò chơi nào là thú vị nhất?

Cứ khoảng dịp hè, các công ty thường tổ chức hoạt động Teambuilding giúp nhân viên vừa có thời gian nghỉ ngơi vừa đẩy cao tinh thần đồng đội, xây dựng được một sự đoàn kết cao, tạo sự gắn kết và xây dựng niềm tin giữ mọi người trong một tập thể.

Vậy đối với bạn, trò chơi nào nêu cao được tinh thần đoàn kết mà bạn thích nhất, hứng thú nhất khi đi teambuilding?

Từ khóa: game, teambuilding, trò chơi, game

chơi boardgame đi bạn

Uno ma sói mèo nổ

Trả lời

chơi boardgame đi bạn

Uno ma sói mèo nổ