Thách thức lớn nhất cho sinh viên khi vừa tốt nghiệp?

  1. Phong cách sống

Cảm giác mơi ra trường luôn áp lực. Áp lực khi kiếm một công việc ổn định. Áp lực tài chính. Áp lực quản lý các mối quan hệ. Áp lực KPI. Còn bạn, bạn đã từng gặp những thách thức nào khi vừa tốt nghiệp ra trường?
Từ khóa: 

phong cách sống

Bạn nói cái nào cũng được, nhưng bạn đụng tới câu "Áp lực khi kiếm một công việc ổn định" thì mình lại nổi máu lên rồi. he he he

Sinh viên mới ra trường, thành thật mà nói không nên tìm công việc ổn định.

Xã hội luôn phát triển, cái cũ luôn đào thải nếu không tự biến thành mới.

Nếu bạn tìm công việc ổn định trong vài năm đầu ra đời, mình cho rằng trong 5 năm tiếp theo bạn có thể bị đào thải, không phải công ty phá sản dẫn tới bạn mất việc thì chính bạn cũng bị công ty cho "ra rìa".

Trong đời người, tuổi trẻ là thời có nhiều sức nhất. Hãy sử dụng nó hợp lý.

Cứ nghĩ xem, khi còn sức bạn vươn lên làm top đầu, thì những năm sau dù có bị kéo lại bạn vẫn thuộc nhóm trên trung bình. Còn nếu mới bắt đầu đã ở trung bình thì khi tim đừ chân mỏi bạn sẽ bị bỏ rơi phía sau.

Cách duy nhất để tồn tại là đặt một mục tiêu thật khó khi mới ra trường, khó đến mức không tưởng, và đạt được nó càng sớm càng tốt. Sau đó còn sức thì chinh phục mục tiêu khác, không còn sức thì hãy tìm công việc ổn định.

Nói dông dài, giờ chia sẻ về khó khăn của mình. Cái thách thức lớn nhất khi mình ra trường đó là tìm được những người làm chung sẵn sàng làm việc thâu đêm suốt sáng mà vẫn tỉnh táo và làm hiệu quả.

Trả lời

Bạn nói cái nào cũng được, nhưng bạn đụng tới câu "Áp lực khi kiếm một công việc ổn định" thì mình lại nổi máu lên rồi. he he he

Sinh viên mới ra trường, thành thật mà nói không nên tìm công việc ổn định.

Xã hội luôn phát triển, cái cũ luôn đào thải nếu không tự biến thành mới.

Nếu bạn tìm công việc ổn định trong vài năm đầu ra đời, mình cho rằng trong 5 năm tiếp theo bạn có thể bị đào thải, không phải công ty phá sản dẫn tới bạn mất việc thì chính bạn cũng bị công ty cho "ra rìa".

Trong đời người, tuổi trẻ là thời có nhiều sức nhất. Hãy sử dụng nó hợp lý.

Cứ nghĩ xem, khi còn sức bạn vươn lên làm top đầu, thì những năm sau dù có bị kéo lại bạn vẫn thuộc nhóm trên trung bình. Còn nếu mới bắt đầu đã ở trung bình thì khi tim đừ chân mỏi bạn sẽ bị bỏ rơi phía sau.

Cách duy nhất để tồn tại là đặt một mục tiêu thật khó khi mới ra trường, khó đến mức không tưởng, và đạt được nó càng sớm càng tốt. Sau đó còn sức thì chinh phục mục tiêu khác, không còn sức thì hãy tìm công việc ổn định.

Nói dông dài, giờ chia sẻ về khó khăn của mình. Cái thách thức lớn nhất khi mình ra trường đó là tìm được những người làm chung sẵn sàng làm việc thâu đêm suốt sáng mà vẫn tỉnh táo và làm hiệu quả.

Áp lực thành công hơn những người bạn cùng lứa. :)