Tháng 2 nào có 30 ngày?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tháng 2 Âm lịch

Trả lời

Tháng 2 Âm lịch

Tháng 2 Âm lịch (tháng đủ)