Chồng của góa phụ có tái hôn được không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ông chồng phải đầu thai xong rồi mới tái hôn đc nhé 😂😂

Trả lời

Ông chồng phải đầu thai xong rồi mới tái hôn đc nhé 😂😂

Câu này trong Nhanh Như Chớp mà ông nội VirusS không trả lời được đây. =)))))

Mang danh goá phụ mà ông chồng làm giả cái chết của mình thì vẫn tái hôn đc nhé :))

Ngẻo rồi có mà kết hôn với ma 🤣🤣