Các bạn nghĩ sao về vấn đề vă hóa giao thông: đèn đỏ còn 5-6s, phía sau đã nhấn còi inh ỏi thúc xe trước giục đi?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay