1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ ?

Từ khóa: tháp pisa, Hỏi xoáy Đáp hay

Xưa thì nghiêng 5.5 độ, về sau này do tu bổ nên nghiêng chỉ còn khoảng 4 độ. Cơ mà mình nghĩ câu này thì có thể hỏi Google, đâu nhất thiết phải mang lên Noron! nhỉ ?? :D ??

Trả lời

Xưa thì nghiêng 5.5 độ, về sau này do tu bổ nên nghiêng chỉ còn khoảng 4 độ. Cơ mà mình nghĩ câu này thì có thể hỏi Google, đâu nhất thiết phải mang lên Noron! nhỉ ?? :D ??