Theo các bạn việc áp lực thi cử có cái hại không? Vì sao?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

- Có . vì có số bạn thức khuya học nữa . chắc v
Trả lời
- Có . vì có số bạn thức khuya học nữa . chắc v