Thiên tài có mối liên hệ với tự kỷ hay không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Có liên hệ hay không thì suy cho cùng cũng là một nửa trí tuệ của thiên tài, chẳng qua vì không hợp thời đại và biểu hiện khác thường nên người bình thường cho họ bị bệnh tâm thần. Đúng là có các triệu chứng rất giống tự kỷ.
Trả lời
Có liên hệ hay không thì suy cho cùng cũng là một nửa trí tuệ của thiên tài, chẳng qua vì không hợp thời đại và biểu hiện khác thường nên người bình thường cho họ bị bệnh tâm thần. Đúng là có các triệu chứng rất giống tự kỷ.
Đọc cuốn : "Thiên tài bên phải, kẻ điên bên trái"