1. Hỏi xoáy Đáp hay

Thông mình là gì?

Từ khóa: thong_minh, Hỏi xoáy Đáp hay
Tự nhiên nhớ lại 1 câu.
Lương Thiện khó hơn Thông Minh , thông minh là thiên phú còn lương thiện là sự lựa chọn. 

Trả lời

Tự nhiên nhớ lại 1 câu.
Lương Thiện khó hơn Thông Minh , thông minh là thiên phú còn lương thiện là sự lựa chọn. 

Khôn ngoan, thông minh thì ai mà chẳng muốn.

Thông minh thì được lắm thứ lắm bạn.

Thông minh thì bản thân phát triển toàn diện. Biết suy nghĩ và hành động sao cho đúng đắn. Biết chăm sóc, quan tâm bản thân và những người xung quanh. Thông minh thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn những người có tư duy hay trí thông minh kém hơn. Thông minh thì được người khác yêu mến, quý trọng, nể phục.

Thông minh để lo cho gia đình, cống hiến cho xã hội. Thông minh đi kèm với hiểu biết và ý thức tốt. Một xã hội có nhiều người thông minh hay nói cách khác là nhân tài thì hiển nhiên sẽ ngày càng càng đi lên, văn minh, văn hóa và hiện đại hơn.

Để biết lương thiện đúng người đúng lúc.