Thử tưởng tượng nếu Thúy Kiều chọn chữ "tình" thay chữ "hiếu" thì truyện Kiều sẽ có kết thúc như thế nào?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Về cơ bản thì bỏ nhà theo trai thời đó cũng là tội lớn phết, bất hiếu thấy cha tù tội mà ko cứu lại càng nặng nữa. Sẽ bị người đời phỉ nhổ thôi, về nhà Kim Trọng chắc cũng bị người nhà Kim Trọng khinh bỉ. Có thể sẽ dằn vặt rồi nhảy sông tự vẫn cũng nên.

Trả lời

Về cơ bản thì bỏ nhà theo trai thời đó cũng là tội lớn phết, bất hiếu thấy cha tù tội mà ko cứu lại càng nặng nữa. Sẽ bị người đời phỉ nhổ thôi, về nhà Kim Trọng chắc cũng bị người nhà Kim Trọng khinh bỉ. Có thể sẽ dằn vặt rồi nhảy sông tự vẫn cũng nên.

Sẽ chẳng có trường thi kinh điển bất hủ cho đời sau.

Kiều ko bán mình thì cha, e vướng vòng lao lý. Nhà ko có đàn ông rồi thì kẻ xấu lại tiếp tục tác quái mà làm cho tan cửa nát nhà, chưa chắc đã đợi đc đến lúc Kim Trọng về. Rồi thì phận đời cũng lan bạt nhưng lại thêm bị đời phỉ nhổ vì có thể hy sinh để cả nhà toàn vẹn nhưng vì trai mà bỏ quá chữ hiếu. Chuyện này nay đã hiếm có chuyện chấp nhận. Chưa nói đến thời phong kiến. Rồi thì về sau cũng là 1 ả vô danh hay cùng lắm thì nhan khói lạnh tanh, như Đạm Tiên thôi.

Thúy Kiều mà chẳng bán mình

Sao thành tuyệt đỉnh trường thi thế này.

:))

Theo đạo đức văn hóa của Việt Nam hay Á đông, thì thời đó là mốt tội rất nặng: vừa Bất hiếu với cha mẹ, bất nhân với em gái Thúy Vân và còn bị nói là dâm loàn bỏ nhà theo trai. Và dĩ nhiên Nguyễn Du sẽ không có một câu chuyện lâm li bi đát nặng tình người để ca tụng môt mỹ nhân tài hoa bạc mệnh

Có phải sẽ có nhưng chuyện tình kinh điển như Romeo & Juliet không :)