1. Văn hóa
  2. Ngoại ngữ

Thuận tay trái có phổ biến hơn ở những nước có ngôn ngữ viết từ phải qua trái không?

Thấy như tiếng Ả rập là viết từ phải qua trái, nên là chắc người viết tay trái sẽ thuận lợi hơn. Vậy ở những nước đó có nhiều người thuận tay trái hơn không nhỉ?

Từ khóa: thuận tay trái, văn hóa, ngoại ngữ