Thương nhớ thời bao cấp - bạn có không? ?

  1. Văn hóa

Cuốn sách này là cuốn sưu tập những câu nói nổi tiếng (1 dạng "slang" thời bao cấp) - concept giống cuốn "Sát thủ đầu mưng mủ " là cuốn mâý năm trước họa sỹ Thành Phong đã xuất bản.

Đọc để cảm nhận 1 phần về văn hóa & ngôn ngữ thời Bao cấp của Ông/ Bà/ Bố Mẹ chúng ta khác với thời chúng ta như thế nào.

Từ khóa: 

thời bao cấp

,

văn hóa

Em đã có một trải nghiệm cực kì vui về quyển này.

Ngay khi biết tin quyển Thương Nhớ Thời Bao Cấp này xuất bản, em đã chạy ngay ra Nhã Nam gần nhà để mua một quyển, mang về khi mà bố mẹ em mới đi xa một thời gian về. Em đưa bố đọc, và bố em đã đọc quyển sách này, kèm theo những câu truyện của gia đình em ngày xưa, rằng ông, bà, bố, mẹ, các cậu mợ cô dì chú bác trong nhưng tiêu đề, câu chuyện đó như thế nào. Em chưa từng đọc quyển này, ít nhất là chưa từng đọc các dòng chữ nhỏ giải thích; nhưng cảm giác ngồi cạnh khi bố lật từng trang, nghe bố đọc các tiêu đề rồi kể từng câu truyện gia đình là cảm giác tuyệt vời.

--

Các tiêu đề mặc dù được vẽ rất đẹp, nhưng cũng khó đọc với người lớn tuổi.

Trả lời

Em đã có một trải nghiệm cực kì vui về quyển này.

Ngay khi biết tin quyển Thương Nhớ Thời Bao Cấp này xuất bản, em đã chạy ngay ra Nhã Nam gần nhà để mua một quyển, mang về khi mà bố mẹ em mới đi xa một thời gian về. Em đưa bố đọc, và bố em đã đọc quyển sách này, kèm theo những câu truyện của gia đình em ngày xưa, rằng ông, bà, bố, mẹ, các cậu mợ cô dì chú bác trong nhưng tiêu đề, câu chuyện đó như thế nào. Em chưa từng đọc quyển này, ít nhất là chưa từng đọc các dòng chữ nhỏ giải thích; nhưng cảm giác ngồi cạnh khi bố lật từng trang, nghe bố đọc các tiêu đề rồi kể từng câu truyện gia đình là cảm giác tuyệt vời.

--

Các tiêu đề mặc dù được vẽ rất đẹp, nhưng cũng khó đọc với người lớn tuổi.