Tiếng Trung giản thể được ra đời như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Trung phồn thể là hệ thống chữ viết đã được người Trung Quốc sử dụng từ thời xa xưa, từ các triều đại, là một hệ thống chữ viết phức tạp và rất khó. Người Trung Hoa không sử dụng các chữ cái Latin như người phương Tây mà họ dùng các kí tự tượng hình. Những kí tự này rất tinh vi và phức tạp, nên việc học chữ Hán rất khó khăn đối với người bản xứ. Sau thế chiến thứ II, tiếng Trung giản thể ra đời. Đúng như tên gọi của nó, nó đã được đơn giản hóa đi khiến cho việc học chữ Hán trở nên đơn giản hơn. Chữ viết của tiếng Trung phồn thể và tiếng Trung giản thể ban đầu cơ bản không khác gì nhau nhưng về phương diện từ vựng, nhiều nét được loại bỏ và và các kí tự được giảm thành các dạng cơ bản hơn và dễ ghi nhớ hơn. Qua các triều đại, những khái niệm mới đã được đưa vào hệ thống chữ giản thể. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về ý nghĩa hình tượng của chữ giản thể, tuy nhiên không thể phủ nhận có 1 điều tiện lợi là những ai biết tiếng Trung phồn thể thì vẫn có thể đọc được tiếng giản thể một cách dễ dàng. Trong khi người học tiếng giản thể chưa chắc chưa chắc đã học được tiếng Trung phồn thể.
Trả lời
Tiếng Trung phồn thể là hệ thống chữ viết đã được người Trung Quốc sử dụng từ thời xa xưa, từ các triều đại, là một hệ thống chữ viết phức tạp và rất khó. Người Trung Hoa không sử dụng các chữ cái Latin như người phương Tây mà họ dùng các kí tự tượng hình. Những kí tự này rất tinh vi và phức tạp, nên việc học chữ Hán rất khó khăn đối với người bản xứ. Sau thế chiến thứ II, tiếng Trung giản thể ra đời. Đúng như tên gọi của nó, nó đã được đơn giản hóa đi khiến cho việc học chữ Hán trở nên đơn giản hơn. Chữ viết của tiếng Trung phồn thể và tiếng Trung giản thể ban đầu cơ bản không khác gì nhau nhưng về phương diện từ vựng, nhiều nét được loại bỏ và và các kí tự được giảm thành các dạng cơ bản hơn và dễ ghi nhớ hơn. Qua các triều đại, những khái niệm mới đã được đưa vào hệ thống chữ giản thể. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về ý nghĩa hình tượng của chữ giản thể, tuy nhiên không thể phủ nhận có 1 điều tiện lợi là những ai biết tiếng Trung phồn thể thì vẫn có thể đọc được tiếng giản thể một cách dễ dàng. Trong khi người học tiếng giản thể chưa chắc chưa chắc đã học được tiếng Trung phồn thể.