Tìm một người vợ ưa nhìn và trong trắng có phải là quá đáng trong xã hội suy thoái ngày này?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tình yêu

Tôi Muốn Tìm Một Người Vợ Ưa Nhìn Và Trong Trắng Điều Đó Có Phải Là Quá Đáng Với Cái Xã Hội Suy Thoái Ngày Nay?
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Mình thấy nhiều người giống bạn thực ra nó không quá đáng chỉ là có thể không dễ tìm. Nhiều bạn nữ truyền thống vẫn giữ mình nhưng ngược lại họ cũng đòi hỏi ở đối phương nhiều điều nên nếu bạn muốn tìm được người vợ như vậy thì bạn cũng phải đáp ứng yêu cầu của họ.

Trả lời

Mình thấy nhiều người giống bạn thực ra nó không quá đáng chỉ là có thể không dễ tìm. Nhiều bạn nữ truyền thống vẫn giữ mình nhưng ngược lại họ cũng đòi hỏi ở đối phương nhiều điều nên nếu bạn muốn tìm được người vợ như vậy thì bạn cũng phải đáp ứng yêu cầu của họ.

Này ông bạn . Tui không hiểu ông yêu vợ ông hay yêu cái ông gọi là trong trắng. Tạm gác mấy thứ về đòi hỏi nhu cầu kinh tế của đôi bên. Lật ngược lại góc nhìn ông có dám đảm bảo mình là trai tân hay không. Đến ông còn không dám đảm bảo giữ mình huống chi là ông đòi hỏi ng khác. Nếu ông đủ mạnh mẽ về kinh tế thì ông có quyền lựa chọn. Nhưng khi đó có khác gì mua cô dâu không ? Liệu những lúc bấp bênh trái gió trở trời, ng vợ ông mua có bái bai cuộc đời của ông ? 

Không quá đáng. Nhưng sao anh nghĩ rằng xã hội "suy thoái" mà vẫn mong có vợ "trong trắng" vậy? Có điều gì khiến anh đặc biệt mong muốn và nghĩ rằng mình có thể khiến cô ấy ở bên mình không?