Tính dụng của công nghệ Blockchain trong cuộc sôngs?

  1. Công nghệ thông tin

Blockchain, công nghẹ cốt lỗi của cách mạng công nghiệp 4.0 có thực sự là cách mạng hay chỉ là sự chém gió cho sang mồm ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Theo quan điểm cá nhân thì Blockchain là công nghệ lõi của Cách mạng 4.0 thì k hợp lý lắm. Bởi vì Blockchain là một cấu trúc dữ liệu phù hợp với các bài toán cần minh bạch và blockchain là mô hình phi tập trung (ngược lại với mô hình tập trung bây giờ) - Như vậy bạn có thể suy ra được blockchain có thể được ứng dụng vào các bài toán nào rồi. Còn bản thân blockchain hiện nay có vấn đề nhất là về mặt tốc độ tìm mã hash để vẫn giữ được tính phi tập trung và bảo mật

Trả lời

Theo quan điểm cá nhân thì Blockchain là công nghệ lõi của Cách mạng 4.0 thì k hợp lý lắm. Bởi vì Blockchain là một cấu trúc dữ liệu phù hợp với các bài toán cần minh bạch và blockchain là mô hình phi tập trung (ngược lại với mô hình tập trung bây giờ) - Như vậy bạn có thể suy ra được blockchain có thể được ứng dụng vào các bài toán nào rồi. Còn bản thân blockchain hiện nay có vấn đề nhất là về mặt tốc độ tìm mã hash để vẫn giữ được tính phi tập trung và bảo mật

Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực từ tài chính, nông nghiệp, y tế, thực phẩm,.... Ví dụ trong tài chính là tiền số, smartcontract,.. trong nông nghiệp là truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ý tế là bài toán quản lý thuốc, thực phẩm cũng vậy, rất nhiều ứng dụng.


Ngoài ra bạn có bảo blockhain là công nghệ cốt lõi 4.0 mình phản biện là không. 4.0 có lõi là CNTT đặc biệt là AI, Bigdata, và IoT blockchain chỉ là 1 phần nhỏ.


Và nữa ở nước ta cứ chém 4.0 trong khi không ai hiểu bản chất 4.0 toàn phong trào còn không có thực tiễn. bạn có thể đọc bài báo này để hiểu hơn về chữ 4.0 hào nhoáng.

Bạn có thể tham khảo một nội dung tương tự đã được chia sẻ trên Noron!