Tình yêu là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

yêu là ỉa trong quần 1 ít rồi âm thầm lặng lẽ vụt ra sông!
Trả lời
yêu là ỉa trong quần 1 ít rồi âm thầm lặng lẽ vụt ra sông!