Đái tháo đường typ 1 có đặc điểm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Khởi phát < 40 tuổi. B. Khởi bệnh rầm rộ. C. Insulin máu rất thấp. D. Có kháng thể kháng đảo tụy.
Trả lời
A. Khởi phát < 40 tuổi. B. Khởi bệnh rầm rộ. C. Insulin máu rất thấp. D. Có kháng thể kháng đảo tụy.