1. Giới tính

Tình yêu, sự rung động bản chất nó là như thế nào ạ?

Tình yêu bản chất của nó là như thế nào mà có thể làm chúng ta buồn, vui, nhớ, giận, hay những lúc rơi vào cái trạng thái nữa vui, nữa buồn...

Từ khóa: tình yêu, giới tính
Một câu hỏi thật trừu tượng mà đến bản thân... Lý Mạc Sầu cũng chưa có câu trả lời, thay vào đó là cho ra đời một bài thơ bất hủ :))
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng
." :3

Trả lời

Một câu hỏi thật trừu tượng mà đến bản thân... Lý Mạc Sầu cũng chưa có câu trả lời, thay vào đó là cho ra đời một bài thơ bất hủ :))
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng
." :3

Tình yêu là trò đùa của các hoocmon, oxytocin, pheromone, adrenaline,... Bọn nó khiến ng ta trở thành như vậy đấy 😂😂