Tình yêu tuổi học trò khác gì so với tình yêu tuổi trưởng thành?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản là muốn yêu và được yêu, chẳng phải nặng lòng bận tâm những thứ khác, vô lo vô nghĩ dù có bị gia đình, thầy cô cấm cản. Nhưng lớn rồi, trưởng thành rồi muốn vô tư như thế cũng chẳng được, cơm áo gạo tiền, gia cảnh, tuổi tác, công việc nó lại là những thứ quyết định tình yêu. 17 tuổi bạn sẵn lòng yêu 1 người chẳng có gì trong tay nhưng khi bạn 25-26 tuổi, liệu bạn có dám tiến tới hôn nhân với 1 người chỉ có 2 bàn tay trắng.

Trả lời

Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản là muốn yêu và được yêu, chẳng phải nặng lòng bận tâm những thứ khác, vô lo vô nghĩ dù có bị gia đình, thầy cô cấm cản. Nhưng lớn rồi, trưởng thành rồi muốn vô tư như thế cũng chẳng được, cơm áo gạo tiền, gia cảnh, tuổi tác, công việc nó lại là những thứ quyết định tình yêu. 17 tuổi bạn sẵn lòng yêu 1 người chẳng có gì trong tay nhưng khi bạn 25-26 tuổi, liệu bạn có dám tiến tới hôn nhân với 1 người chỉ có 2 bàn tay trắng.

Khác biệt lớn nhất đó là tình yêu tuổi trưởng thành có sự tác động vô hình đến từ những thứ liên quan đến "tiền", mình nghĩ vậy