Trong công việc, bạn mong muốn làm việc quá giờ để cống hiến hay căm ghét việc ở lại công ty dù chỉ 1 phút?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

Muốn ngày nào thì hoàn thành xong công việc ngày đó. Và là người sẽ về trễ vì không thích bon chen.
Trả lời
Muốn ngày nào thì hoàn thành xong công việc ngày đó. Và là người sẽ về trễ vì không thích bon chen.