Trường hợp bạn phải bắt cặp làm chung với người bạn ghét thì bạn sẽ làm thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Bắt cặp với người lạ đã khó, nếu làm nhóm cùng người bạn không ưa thì bạn làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ và có kết quả tốt, tránh động chạm 
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Trong công việc thì đừng để cảm xúc chi phối nhiều bạn ạ, cứ làm tốt trách nhiệm của mình thôi, làm tốt thì chẳng ai hoạnh họe gì được bạn cả. Chuyện cá nhân thì đừng mang vào công việc.

Trả lời

Trong công việc thì đừng để cảm xúc chi phối nhiều bạn ạ, cứ làm tốt trách nhiệm của mình thôi, làm tốt thì chẳng ai hoạnh họe gì được bạn cả. Chuyện cá nhân thì đừng mang vào công việc.