Bạn có định gắn bó với công việc hiện tại trong lâu dài?

  1. Hướng nghiệp

Công việc hiện tại chỉ là điểm dừng chân hay bạn định hướng sẽ gắn bó với nó thật lâu, thậm chí không đổi sang nghề khác?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình cũng chưa biết, công việc hiện tại mình xác định làm để lấy kinh nghiệm nên cũng không gượng ép bản thân phải gắn bó bao lâu và mình thấy cũng không cần thiết với bản thân mình. Chắc là sẽ làm đến một thời điểm nào đó mà mình cảm thấy đủ và muốn đổi gió thì sẽ dừng lại và tìm kiếm nơi phù hợp hơn.
Trả lời
Mình cũng chưa biết, công việc hiện tại mình xác định làm để lấy kinh nghiệm nên cũng không gượng ép bản thân phải gắn bó bao lâu và mình thấy cũng không cần thiết với bản thân mình. Chắc là sẽ làm đến một thời điểm nào đó mà mình cảm thấy đủ và muốn đổi gió thì sẽ dừng lại và tìm kiếm nơi phù hợp hơn.