Toà Thánh Tây Ninh thuộc huyện nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Toà Thánh
Từ khóa: 

toà thánh tây ninh

,

hỏi xoáy đáp hay

Hoà Thành
Trả lời
Hoà Thành
Huyện Hoà Thành ,Tỉnh Tây Ninh

Huyện Hoà Thành

Hòa thành
Huyện hòa thành