Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Con tem

Trả lời

Con tem

Tâm trí ! Tâm trí có thể đi khắp nơi trong khi thân thể vẫn ở một chỗ 😂

Tôi là con tem:))

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/32362319811382395-1638763622.jpg

Con tem

Bóc tem.