Tội phạm và tội ác có đồng nhất với nhau không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình thấy nôm na thế này:

  1. tội phạm là vi phạm pháp luật, nghĩa là nó gắn với quy định được luật hoá.
  2. tội ác là việc bất thiện - cái này nhan nhản và nhiều cái chẳng bị pháp luật tóm. Ví dụ: bạn đạp chết con bọ, giết con rắn dù nó chẳng cắn bạn, bạn phá thai...

vậy đó.

Trả lời

Mình thấy nôm na thế này:

  1. tội phạm là vi phạm pháp luật, nghĩa là nó gắn với quy định được luật hoá.
  2. tội ác là việc bất thiện - cái này nhan nhản và nhiều cái chẳng bị pháp luật tóm. Ví dụ: bạn đạp chết con bọ, giết con rắn dù nó chẳng cắn bạn, bạn phá thai...

vậy đó.

Câu hỏi thật sự rất hay đấy bạn.

Mình từng được nghe một câu như thế này " tội phạm tất nhiên phải phạm tội ác, nhưng kẻ phạm tội ác chưa chắc phải là tội phạm".

tội phạm là chủ thể. Tội ác là do tội phạm gây ra và nó không phải là 1. Phạm tội ác chưa chắc đã bị thành tội phạm. Còn tội phạm thì cũng chưa chắc đã là gây ra tội ác

Sai về kiến thức pháp lý, tội phạm là hành vi phạm tội chứ không phải là người phạm tội.

Tội ác là hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại về vật chất hoặc tinh thần cho con người (cả động vật, môi trường sống, ...) và xã hội.

Còn tội phạm là NGƯỜI thực hiện/gây ra tội ác. Người bị tòa án kết là có tội thì gọi là tội phạm (mặc dù có thể có oan sai). Người không bị tòa kết tội nhưng có gây ra tội ác mà chưa bị phát giác thì gọi là tội phạm của lương tâm (theo một vài tôn giáo :)))