1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có những chương trình nào để kiếm xu nhỉ?

Mình mới dùng
Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay
  • Đặt câu hỏi hoặc trả lời hay sẽ được các user khác tặng coin
  • Hoàn thành các nhiệm vụ 
  • Tham gia sân chơi Noron! Challenge
  • Tích cực tham gia Noron! cũng như theo dõi các hoạt động, sân chơi được trao giải bằng coin.

Đùa tí, tên hay hoặc có ý nghĩa cũng sẽ được tặng coin đó bạn :))

Trả lời

  • Đặt câu hỏi hoặc trả lời hay sẽ được các user khác tặng coin
  • Hoàn thành các nhiệm vụ 
  • Tham gia sân chơi Noron! Challenge
  • Tích cực tham gia Noron! cũng như theo dõi các hoạt động, sân chơi được trao giải bằng coin.

Đùa tí, tên hay hoặc có ý nghĩa cũng sẽ được tặng coin đó bạn :))

Khá nhiều