Bạn đã chiến thắng Confetti chưa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Chưa. Mới đc có 6/10 thôi. Hic

Trả lời

Chưa. Mới đc có 6/10 thôi. Hic

Chưa. Chỉ tl được 8/10 câu là là tối đa
Mình chơi một mình chứ không chơi theo team, cũng không dùng tool, toy, hack cheat gì cả nên dù chơi nhiều nhưng chưa thắng lần nào. Thường đúng được từ 5-7 câu thôi.