Tốt nghiệp thpt có nên học đại học không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tùy theo hoàn cảnh

Sức học

Tùy theo bản thân

Trả lời

Tùy theo hoàn cảnh

Sức học

Tùy theo bản thân

Mình thấy việc có học Đại học hay không nó không quan trọng. Quan trọng là bạn thích làm công việc gì, từ đó bạn mới quyết định xem mình nên học ĐH, CĐ hay học nghề và cũng có thể bạn sẽ đi làm việc gì đó luôn