Vòng 1 79cm là lớn hay nhỏ?

  1. Làm đẹp

Mình 17t, các bạn của mình ai cũng khoe 85 86. Vậy v1 của 1 79cm có là quá bé so với tuổi không ????

V2 65cm

V3 86cm

Từ khóa: 

làm đẹp

Bạn yên tâm là lớn hay nhỏ cũng không thay đổi việc ít sữa hay không đâu, mà đây mới là chức năng chính của nó.

Trả lời

Bạn yên tâm là lớn hay nhỏ cũng không thay đổi việc ít sữa hay không đâu, mà đây mới là chức năng chính của nó.

Bé hay lớn thì cũng phải nhìn hình mới đoán được. Con trai cũng chỉ dựa vào định tính thôi. Bạn có thể gửi hình mình xem giúp cho.

Bé hay lớn ở cup mấy nữa. Nhiều ng có thân hình đô to thì cái phần cơ thể chiếm nhiều mà cái phần "nhô" ra, ko có bao nhiêu 😂😂

Trung bình

Vừa tay rồi