Trả lương bằng tiền mặt có phải một hình thức trốn thuế không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Công ty mình bắt đầu từ tháng này hình thức phát lương chuyển qua bằng tiền mặt để tránh bị truy vấn tài khoản, liệu đó có phải là một cách để tránh thuế không nhỉ?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Mình ko làm bên kế toán, nhưng đợt trước công ty được thanh tra về thuế và mình có dính vào. Theo mình thì hoàn toàn có thể lắm. Tiền lương cũng là 1 loại chi phí có thể trừ vào doanh thu để giảm thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp. Qua đó, việc trả lương bằng tiền mặt đồng nghĩa trong sổ lưu trữ tại ngân hàng, công ty có rút 1 khoản tiền để trả lương, có thể căn cứ dựa theo bảng lương. Nhưng bảng lương này có thể khác với bảng lương thực nhận, vậy thì tiền chênh lệch đó chính là trốn thuế.

VD đơn giản công ty bạn doanh thu 1000 đồng, khai thuế trả bạn 100 đồng, thì thuế sẽ bị đánh trên 1000-100=900 đồng. Nhưng thực tế công ty bạn chỉ trả bạn 50 đồng, đồng nghĩa thực sự tính thuế phải là 1000-50=950, vậy lợi đc số thuế của 50 đồng chênh lệch. Nếu chuyển khoản, chi phí này sẽ lưu tại ngân hàng và thuế vụ sẽ xác định được, nhưng tiền mặt thì hầu như chịu, vì trong công việc nói chung, hầu như chỉ dựa trên giấy tờ.

Trả lời

Mình ko làm bên kế toán, nhưng đợt trước công ty được thanh tra về thuế và mình có dính vào. Theo mình thì hoàn toàn có thể lắm. Tiền lương cũng là 1 loại chi phí có thể trừ vào doanh thu để giảm thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp. Qua đó, việc trả lương bằng tiền mặt đồng nghĩa trong sổ lưu trữ tại ngân hàng, công ty có rút 1 khoản tiền để trả lương, có thể căn cứ dựa theo bảng lương. Nhưng bảng lương này có thể khác với bảng lương thực nhận, vậy thì tiền chênh lệch đó chính là trốn thuế.

VD đơn giản công ty bạn doanh thu 1000 đồng, khai thuế trả bạn 100 đồng, thì thuế sẽ bị đánh trên 1000-100=900 đồng. Nhưng thực tế công ty bạn chỉ trả bạn 50 đồng, đồng nghĩa thực sự tính thuế phải là 1000-50=950, vậy lợi đc số thuế của 50 đồng chênh lệch. Nếu chuyển khoản, chi phí này sẽ lưu tại ngân hàng và thuế vụ sẽ xác định được, nhưng tiền mặt thì hầu như chịu, vì trong công việc nói chung, hầu như chỉ dựa trên giấy tờ.

Chứ còn gì nữa :v mà tôi ủng hộ phát lương tiền mặt nhé, phát qua thẻ sao kê phát ra hết 🥲