1. Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Sản phẩm trí tuệ của một start-up do một sinh viên Việt Nam tại Australia sẽ thay thế việc sinh thiết phôi, chẩn đoán di truyền tốn kém, ít chính xác.

Hi vọng công nghệ Ivy sau khi kiểm nghiệm sẽ sớm được áp dụng ở Việt Nam.Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo