Trình bày đặc điểm dân sỗ vùng Chubu- Nhật Bản?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dân số 中部: a) Tình hình chung: _ Số dân: khoảng 2.157 vạn người, chiếm 17% tổng số dân cả nước (năm 2010) _ Về mặt hành chính, khu vực中部bao gồm chín tỉnh là 福井県、石川県、富山県、新潟県、岐阜県、長野県、愛知県、静岡県 và山梨県 _ Mật độ dân số trung bình: 391.1 người/km2 _ Tỉ lệ gia tăng dân số trong khu vực 中部 năm 2015: => Tỉ lệ gia tăng dân số âm cho thấy mức độ suy giảm dân số đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Duy nhất 愛知県 có tỉ lệ gia tăng dân số dương vì là tỉnh phát triển nhất trong khu vực, có điều kiện tự nhiên, kinh tế thuận lợi và tập trung đông dân nhất khu vực 中部. _ Dân cư phân bố không đều: Bảng thống kê số dân của các tỉnh thuộc khu vực 中部 tính đến 1/10/2003 _ Nơi tập trung đông dân nhất là 愛知県vì đây là nơi có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, nền kinh tế công nghiệp rất phát triển, nổi bât nhất là thủ phủ 名古屋 - một trong ba khu vực hành chính lớn nhất của Nhật Bản, là nơi đặt trụ sở của các công ty nổi tiếng trên toàn thế giới như Toyota, Mitsubishi, Nikko, Asashi,… . Ngành công nghiệp ở đây rất phát triển với những đơn hàng như: Điện tử, cơ khí, xây dựng,… Các nhà máy dây chuyền chế biến thực phẩm, thủy sản, nông sản,… => Hấp dẫn nguồn lao động. Nơi ít dân nhất là 福井県do địa hình chủ yếu là đồi núi, kinh tế phát triển thiên về thủ công nghiệp (bên cạnh đó cũng phát triển các ngành thương mại, điện tử, xây dựng,…) _ 中部 đang đứng trước nguy cơ suy giảm dân số:
Trả lời
Dân số 中部: a) Tình hình chung: _ Số dân: khoảng 2.157 vạn người, chiếm 17% tổng số dân cả nước (năm 2010) _ Về mặt hành chính, khu vực中部bao gồm chín tỉnh là 福井県、石川県、富山県、新潟県、岐阜県、長野県、愛知県、静岡県 và山梨県 _ Mật độ dân số trung bình: 391.1 người/km2 _ Tỉ lệ gia tăng dân số trong khu vực 中部 năm 2015: => Tỉ lệ gia tăng dân số âm cho thấy mức độ suy giảm dân số đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Duy nhất 愛知県 có tỉ lệ gia tăng dân số dương vì là tỉnh phát triển nhất trong khu vực, có điều kiện tự nhiên, kinh tế thuận lợi và tập trung đông dân nhất khu vực 中部. _ Dân cư phân bố không đều: Bảng thống kê số dân của các tỉnh thuộc khu vực 中部 tính đến 1/10/2003 _ Nơi tập trung đông dân nhất là 愛知県vì đây là nơi có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, nền kinh tế công nghiệp rất phát triển, nổi bât nhất là thủ phủ 名古屋 - một trong ba khu vực hành chính lớn nhất của Nhật Bản, là nơi đặt trụ sở của các công ty nổi tiếng trên toàn thế giới như Toyota, Mitsubishi, Nikko, Asashi,… . Ngành công nghiệp ở đây rất phát triển với những đơn hàng như: Điện tử, cơ khí, xây dựng,… Các nhà máy dây chuyền chế biến thực phẩm, thủy sản, nông sản,… => Hấp dẫn nguồn lao động. Nơi ít dân nhất là 福井県do địa hình chủ yếu là đồi núi, kinh tế phát triển thiên về thủ công nghiệp (bên cạnh đó cũng phát triển các ngành thương mại, điện tử, xây dựng,…) _ 中部 đang đứng trước nguy cơ suy giảm dân số: