Trình bày phong cách nghệ thuật của Nam Cao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phong cách nghệ thuật của Nam Cao - Nam Cao có sở trường trong việc miêu tả, phân tích tâm lí nhân vật. - Ngôn ngữ truyện của Nam Cao tự nhiên, sinh động. - Nam Cao thành công trong việc xây dựng những đoạn đối thoại, những dòng độc thoại nội tâm. - Văn Nam Cao lạnh lùng, giàu tính triết lí.
Trả lời
Phong cách nghệ thuật của Nam Cao - Nam Cao có sở trường trong việc miêu tả, phân tích tâm lí nhân vật. - Ngôn ngữ truyện của Nam Cao tự nhiên, sinh động. - Nam Cao thành công trong việc xây dựng những đoạn đối thoại, những dòng độc thoại nội tâm. - Văn Nam Cao lạnh lùng, giàu tính triết lí.