Trong một buổi họp, có 6 vị quản lý nhưng lại chỉ có 5 cốc nước trên bàn. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

Từ khóa: phỏng vấn, đặt câu hỏi, câu đố, Kỹ năng mềm, Tâm sự cuộc sống

Tôi chọn uống hết 5 cốc nước rồi nghỉ làm, tình huống khó thế này mà ai giải quyết được thì cũng tài ghê

Trả lời

Tôi chọn uống hết 5 cốc nước rồi nghỉ làm, tình huống khó thế này mà ai giải quyết được thì cũng tài ghê

Đầu tiên thì mình sẽ gọi người dọn dẹp đến, nhờ chuyển những cốc nước này đi, với lí do là "Cốc nước chưa dọn của cuộc họp trước". Sau đó mang lên 6 cốc nước mới.

Thay vì để từng cốc nước giữa các vị quản lý thì mình sẽ đặt ở giữa họ =)))))))))) Chuyển từ vấn đề của mình thành vấn đề giữa các vị quản lý với nhau=)) Ai nhanh được uống