Trong ngôn ngữ tiếng Nhật có mấy kiểu chữ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có ba kiểu chữ - Hiragana, Katakana và Kanji.
Trả lời
Có ba kiểu chữ - Hiragana, Katakana và Kanji.