Trong tiếng Nhật có bao nhiêu bảng chữ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong tiếng Nhật có 3 bảng chữ: Hiragana, Katakana, Kanji
Trả lời
Trong tiếng Nhật có 3 bảng chữ: Hiragana, Katakana, Kanji