Trong tình huống nhân viên lễ tân chỉ biết tiếng Anh trong khi khách hàng có thể đến từ nhiều quốc gia như Hàn, Nhật,...?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Trong những tình huống như thế này nhân viên lễ tân phải là người nhanh nhạy, nắm bắt ngôn ngữ cơ thể của khách hay những vật dụng khách đang cầm để hiểu khách đang muốn nói đến cái gì. Ví dụ khách xuống mà cầm theo một cái bản đồ thì nhân viên lễ tân phải biết là khách đang định đi đâu đó nên muốn hỏi địa điểm. Bạn cũng có thể học vài câu tiếng Hàn, tiếng Nhật,... mà khách hay sử dụng để xử lý trong những tình huống như thế. Đến lúc mà không thể hiểu khách đang nói cái gì, nhân viên lễ tân có thể sử dụng chức năng Google Translate để làm phương tiện giao tiếp. Nhân viên nói tiếng Anh, khách nói tiếng của họ và sử dụng chức năng dịch để hiểu nhau.
Trả lời
Trong những tình huống như thế này nhân viên lễ tân phải là người nhanh nhạy, nắm bắt ngôn ngữ cơ thể của khách hay những vật dụng khách đang cầm để hiểu khách đang muốn nói đến cái gì. Ví dụ khách xuống mà cầm theo một cái bản đồ thì nhân viên lễ tân phải biết là khách đang định đi đâu đó nên muốn hỏi địa điểm. Bạn cũng có thể học vài câu tiếng Hàn, tiếng Nhật,... mà khách hay sử dụng để xử lý trong những tình huống như thế. Đến lúc mà không thể hiểu khách đang nói cái gì, nhân viên lễ tân có thể sử dụng chức năng Google Translate để làm phương tiện giao tiếp. Nhân viên nói tiếng Anh, khách nói tiếng của họ và sử dụng chức năng dịch để hiểu nhau.