“Trong ván bài cuộc đời, vấn đề không nằm ở việc sở hữu những lá tốt mà là ở việc chơi những lá kém một cách ngôn ngoan.”?

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

  3. Sáng tác

  4. Triết học

  5. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm lý học

,

sáng tác

,

triết học

,

tâm sự cuộc sống

Nghe qua có vẻ câu trên hay lắm. Nhưng sâu xa thì nó vẫn còn kém lắm. Cuộc đời cũng như ván bài, đúng vậy, nhưng vì nó như ván bài nên vấn đề nó nằm ở tất cả các con bài. Những lá rác quăng đại ra có thể giúp người khác về đích trước mình, đúng vậy, chơi ko khôn ngoan thì về chót. Nhưng những lá tốt, lại còn cần phải có 1 sự khôn ngoan không kém, thậm chí là 1 sự cẩn thận gấp đôi. Lá ba bích có thể khiến ta về chót và chẳng được điểm nào. Nhưng lá 2 cơ có thể khiến ta mất thêm 2 điểm khi bị thối, thậm chí là 4 nếu bị chặt heo.

Càng nhiều cái tốt lại càng cần phải để ý. Ta ko chết nơi sở đoản của mình mà chết ở chỗ ta tự tin nhất. Khi nắm những khả năng tốt, nó sẽ giúp ta tự tin, nhưng sự bất cẩn sẽ nằm chính tại đó khi ta cho rằng chẳng ai bằng mình. Để rồi khi bị gài vào thế bị động thì chỉ còn chịu trận thôi. Bạn có thể chơi bài ngửa khi cầm tận 4 con heo và 2 con A. Nhưng đó cũng là lúc đối phương tính toán sao để chặt đc con heo cơ của bạn. Bạn có thể tự tin giỏi trong công việc, ng ta có thể nhường công đầu cho bạn và kèm theo đó là 1 lô sai sót cố tình ém vào để có thể khiến cái công đó thành công cốc.

Đời là vậy, ván bài cũng vậy. Đích cuối cùng là thả hết 13 con bài xuống bàn cũng như vượt qua mọi thứ. Nên mọi lá bài, mọi ranh giới, cản trở đều cần 1 sự khôn ngoan và cả thận trọng. Lạc nước 2 xe đành bỏ phí, được thời 1 tốt cũng thành công. Đừng quá chú ý đến cái sở đoản mà quên chăm cái sở trường của mình. Sai chứ chẳng đúng.

Trả lời

Nghe qua có vẻ câu trên hay lắm. Nhưng sâu xa thì nó vẫn còn kém lắm. Cuộc đời cũng như ván bài, đúng vậy, nhưng vì nó như ván bài nên vấn đề nó nằm ở tất cả các con bài. Những lá rác quăng đại ra có thể giúp người khác về đích trước mình, đúng vậy, chơi ko khôn ngoan thì về chót. Nhưng những lá tốt, lại còn cần phải có 1 sự khôn ngoan không kém, thậm chí là 1 sự cẩn thận gấp đôi. Lá ba bích có thể khiến ta về chót và chẳng được điểm nào. Nhưng lá 2 cơ có thể khiến ta mất thêm 2 điểm khi bị thối, thậm chí là 4 nếu bị chặt heo.

Càng nhiều cái tốt lại càng cần phải để ý. Ta ko chết nơi sở đoản của mình mà chết ở chỗ ta tự tin nhất. Khi nắm những khả năng tốt, nó sẽ giúp ta tự tin, nhưng sự bất cẩn sẽ nằm chính tại đó khi ta cho rằng chẳng ai bằng mình. Để rồi khi bị gài vào thế bị động thì chỉ còn chịu trận thôi. Bạn có thể chơi bài ngửa khi cầm tận 4 con heo và 2 con A. Nhưng đó cũng là lúc đối phương tính toán sao để chặt đc con heo cơ của bạn. Bạn có thể tự tin giỏi trong công việc, ng ta có thể nhường công đầu cho bạn và kèm theo đó là 1 lô sai sót cố tình ém vào để có thể khiến cái công đó thành công cốc.

Đời là vậy, ván bài cũng vậy. Đích cuối cùng là thả hết 13 con bài xuống bàn cũng như vượt qua mọi thứ. Nên mọi lá bài, mọi ranh giới, cản trở đều cần 1 sự khôn ngoan và cả thận trọng. Lạc nước 2 xe đành bỏ phí, được thời 1 tốt cũng thành công. Đừng quá chú ý đến cái sở đoản mà quên chăm cái sở trường của mình. Sai chứ chẳng đúng.

Câu nói khá hay 😶😶

là lá chưa lật nhé