Truyện Kiều có được coi là 1 dị bản hay không?

  1. Văn hóa

  2. Sách

Từ khóa: 

văn hóa

,

sách

Trước mình có tìm hiểu một chút về vấn đề này vì mình phát hiện có những bản kiều ở sách khác hoặc là bản kiều mình nghe sách nói nó khác với bản mình thuộc. Hiện tại nếu nói các bản truyện Kiều bây giờ là dị bản cũng không sai vì hiện tại chưa có ai sưu tầm được bản gọi là "bản gốc" và trên thực tế là bây giờ có hơn 100 bản Kiểu được lưu hành, các bản này đều có điểm khác nhau. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại dị bản là bởi Kiều được viết bằng chữ Nôm nên sau này chuyển sang chữ quốc ngữ cũng có sự lệch về cách phát âm, do Kiều còn được lưu hành trong gian gian bằng truyền miệng, viết tay, do in ấn,...... Nhưng tóm lại là Kiều dù bản lưu hành hiện tại là dị bản thì mình vẫn thấy không ảnh hưởng nhiều. 

Trả lời

Trước mình có tìm hiểu một chút về vấn đề này vì mình phát hiện có những bản kiều ở sách khác hoặc là bản kiều mình nghe sách nói nó khác với bản mình thuộc. Hiện tại nếu nói các bản truyện Kiều bây giờ là dị bản cũng không sai vì hiện tại chưa có ai sưu tầm được bản gọi là "bản gốc" và trên thực tế là bây giờ có hơn 100 bản Kiểu được lưu hành, các bản này đều có điểm khác nhau. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại dị bản là bởi Kiều được viết bằng chữ Nôm nên sau này chuyển sang chữ quốc ngữ cũng có sự lệch về cách phát âm, do Kiều còn được lưu hành trong gian gian bằng truyền miệng, viết tay, do in ấn,...... Nhưng tóm lại là Kiều dù bản lưu hành hiện tại là dị bản thì mình vẫn thấy không ảnh hưởng nhiều. 

Mình đọc được bài này khá đầy đủ trả lời cho câu hỏi của bạn: