Truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao từng có bao nhiêu tên gọi và xuất xứ của nó như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ban đầu khi hoàn thành tác phẩm, nhà văn Nam Cao đã đặt tên là Cái lò gạch cũ như một ám chỉ về kết cấu xoay vòng của câu chuyện. Cái lò gạch cũ là nơi Chí Phèo được sinh ra và biết đâu cũng là nơi Chí Phèo con sẽ ra đời. Năm 1914, Nam Cao gửi bản thảo đến nhà xuất bản, họ yêu cầu đổi thành Đôi lứa xứng đôi để gây sự tò mò và hấp dẫn. Sau cùng, tác phẩm lại được tác giả đổi tên là Chí Phèo. Nhan đề lần này được đặt bằng tên của nhân vật chính – Chí Phèo. Đây vừa là nhân vật chính vừa là nhân vật thể hiện cho chủ để tư tưởng của tác phẩm.
Trả lời
Ban đầu khi hoàn thành tác phẩm, nhà văn Nam Cao đã đặt tên là Cái lò gạch cũ như một ám chỉ về kết cấu xoay vòng của câu chuyện. Cái lò gạch cũ là nơi Chí Phèo được sinh ra và biết đâu cũng là nơi Chí Phèo con sẽ ra đời. Năm 1914, Nam Cao gửi bản thảo đến nhà xuất bản, họ yêu cầu đổi thành Đôi lứa xứng đôi để gây sự tò mò và hấp dẫn. Sau cùng, tác phẩm lại được tác giả đổi tên là Chí Phèo. Nhan đề lần này được đặt bằng tên của nhân vật chính – Chí Phèo. Đây vừa là nhân vật chính vừa là nhân vật thể hiện cho chủ để tư tưởng của tác phẩm.