Truyền thông ngành bán lẻ trên thị trường Việt Nam được đánh giá như nào?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Hiện tại em đang làm tiểu luận đề tài về ngành bán lẻ. Anh chị cho em xin thông tin về ngành này ạ?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Ngành bán lẻ Việt Nam hiện đang phân thành hai kênh: hiện đại và truyền thống. Kênh bán lẻ hiện đại gắn liền với hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và những mô hình này đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Ngược lại, kênh bán lẻ truyền thống gắn chặt với hình thức bán buôn lâu đời, quen thuộc như tạp hóa, sạp chợ hoặc phân bổ rải rác ở các khu vực dân cư.

https://cdn.noron.vn/2021/06/14/5551625512999602-1623604658.jpg

Mặc dù duy trì mức độ tăng trưởng tốt nhưng các siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn chiếm vị trí khá khiêm tốn trong cơ cấu ngành bán lẻ Việt Nam. Thị trường bán lẻ truyền thống bao gồm các nhà sản xuất, nhà phân phối và cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống. Đây là kênh bán hàng đóng góp rất lớn vào doanh thu kinh tế Việt Nam hằng năm.

Theo số liệu Quý I/2019 của Nielsen, Việt Nam hiện vẫn duy trì hơn 9.000 chợ truyền thống, khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ, chiếm thị phần 75% và đem lại doanh thu trên dưới 10 tỉ USD mỗi năm.

Kantar Worldpanel Việt Nam cũng cho hay, kênh bán lẻ truyền thống vẫn đang đáp ứng tới 85% nhu cầu của người tiêu dùng. Và số liệu thống kê của MBA Andrews cho thấy số cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đã tăng từ 2.495 cửa hàng năm 2019 lên đến 5.228 cửa hàng năm 2020. Tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức cao do thói quen mua sắm hằng ngày của người Việt và quan điểm lựa chọn chợ và các tạp hóa nhỏ vì tính tiện lợi, giá cả hợp lý.

Trả lời

Ngành bán lẻ Việt Nam hiện đang phân thành hai kênh: hiện đại và truyền thống. Kênh bán lẻ hiện đại gắn liền với hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và những mô hình này đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Ngược lại, kênh bán lẻ truyền thống gắn chặt với hình thức bán buôn lâu đời, quen thuộc như tạp hóa, sạp chợ hoặc phân bổ rải rác ở các khu vực dân cư.

https://cdn.noron.vn/2021/06/14/5551625512999602-1623604658.jpg

Mặc dù duy trì mức độ tăng trưởng tốt nhưng các siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn chiếm vị trí khá khiêm tốn trong cơ cấu ngành bán lẻ Việt Nam. Thị trường bán lẻ truyền thống bao gồm các nhà sản xuất, nhà phân phối và cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống. Đây là kênh bán hàng đóng góp rất lớn vào doanh thu kinh tế Việt Nam hằng năm.

Theo số liệu Quý I/2019 của Nielsen, Việt Nam hiện vẫn duy trì hơn 9.000 chợ truyền thống, khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa lớn nhỏ, chiếm thị phần 75% và đem lại doanh thu trên dưới 10 tỉ USD mỗi năm.

Kantar Worldpanel Việt Nam cũng cho hay, kênh bán lẻ truyền thống vẫn đang đáp ứng tới 85% nhu cầu của người tiêu dùng. Và số liệu thống kê của MBA Andrews cho thấy số cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đã tăng từ 2.495 cửa hàng năm 2019 lên đến 5.228 cửa hàng năm 2020. Tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức cao do thói quen mua sắm hằng ngày của người Việt và quan điểm lựa chọn chợ và các tạp hóa nhỏ vì tính tiện lợi, giá cả hợp lý.