Mức lương cho sinh viên mới ra trường bao nhiêu?

  1. Hướng nghiệp

Sinh viên mới ra trường mức thu nhập là bao nhiêu thì đủ sinh sống tại thành phố ạ? E sinh viên Marketing chưa có kinh nghiệm ạ.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Dao động từ 0 đồng đến nhiều trăm triệu phụ thuộc bạn là ai? Bạn có gì? Lĩnh vực là gì?
Trả lời
Dao động từ 0 đồng đến nhiều trăm triệu phụ thuộc bạn là ai? Bạn có gì? Lĩnh vực là gì?