Nhân viên nhân sự đòi hỏi những tố chất và kĩ năng gì?

  1. Hướng nghiệp

Mình đang có hướng chuyển sang ngành nhân sự, mình khá yêu thích công việc này cảm thấy phù hợp với mình, xin hỏi các anh chị có kinh nghiệm cần có yếu tố và kĩ năng gì để trở thành một nhân sự giỏi?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Theo mình làm mảng nhân sự bạn cần rèn luyện các kĩ năng: Đọc vị người đối diện, khả năng tổ chức, kỉ luật, cần có đạo đức và công bằng, giao tiếp tốt biết lắng nghe, kĩ năng giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo. Và bạn phải yêu thích công việc đó nhé

Trả lời

Theo mình làm mảng nhân sự bạn cần rèn luyện các kĩ năng: Đọc vị người đối diện, khả năng tổ chức, kỉ luật, cần có đạo đức và công bằng, giao tiếp tốt biết lắng nghe, kĩ năng giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo. Và bạn phải yêu thích công việc đó nhé