Tự do súng đạn?

  1. Tin Tức

Nước Mỹ có thể là một quốc gia văn minh nhất thế giới hiện nay. Nhưng họ cũng là một quốc gia có thể là chậm tiến bộ nhất trong nhận thức quản lý súng đạn hiện nay.

Theo hiến pháp Mỹ được lập ra năm 1787 khi đó đất rộng người thưa chính quyền mới hình thành chưa đủ điều kiện để quân đội và cảnh sát bảo vệ người dân.lên trong hiến pháp có luật cho công dân có quyền có vũ khí riêng để tự bảo vệ mình.khi đó là hợp lý.vì súng đạn thời đó rất lạc hậu so với bây giờ. Súng ngắn và súng trường khi đó năm 1787 nếu là tay súng điêu luyện thì trong một phút đồng hồ cũng chỉ bắn được hai phát đạn trong một khẩu súng.mà đạn cũng chỉ đi xa và có hiệu quả không quá 30 m với súng ngắn và không quá 60 m với súng trường cá nhân. Ngày nay súng cá nhân hiện đại và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu gấp nghìn lần về kỹ thuật hàng trăm lần về tốc độ bắn hàng nghìn lần về hiệu quả. Ta nói trực quan như thế này.nếu năm 1787 một người mang một khẩu súng và một cơ số đạn theo khả năng nếu vào nơi đông người không có vũ trang.trường học bệnh viện nhà hát vân vân.khi đó trong vòng từ 15 đến 20 kẻ này chỉ sát hại được không quá hai chục người.nhưng cũng tình trạng ấy nếu là bây giờ năm 2019 này với vũ khí tiểu liên cá nhân bây giờ kẻ cuồng sát đó có thể giết hại hàng trăm con người vô tội trong cùng thời gian ấy.

Cái này ai cũng có thể biết.

Mà cũng có thể cái này không ai biết.

Mà cũng có thể cái này không ai được biết.

Từ khóa: 

tin tức

Hiện tại các công ty sản xuất vũ khí sẽ ko để súng bị cấm vì lợi nhuận từ đó là rất lớn.

Trả lời

Hiện tại các công ty sản xuất vũ khí sẽ ko để súng bị cấm vì lợi nhuận từ đó là rất lớn.

Theo như mình được biết, ở Mỹ có một tổ chức tên là "Hiệp hội Súng đạn Mỹ" (National Riffle Association - gọi tắt: NRA). Tổ chức này được cho là có dùng khả năng tài chính của mình (do các nhà sản xuất súng đạn tài trợ là chủ yếu) để tạo một 'quyền lực ngầm' điều khiển các chính sách liên quan đến kiểm soát súng đạn ở Mỹ. Đồng thời, NRA cũng dùng các phương thức truyền thông để truyền bá tư tưởng lệch lạc rằng 'việc ra luật sở hữu súng đạn là tước quyền tự do của người dân', chặn các nghiên cứu liên quan tới bạo lực súng đạn của Tổ chức kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Mỹ (CDC) hay bẻ cong các cuộc thảo luận về kiểm soát súng đạn, dù là với nhà báo hay với người dân.

Mọi người có thể tham khảo video của Vox ở dưới (bằng tiếng Anh), nhà báo Carlos đã giải thích rõ

Một điều đáng nói là Hiệp hội Súng đạn Mỹ (NRA) tiếp tục đưa cái gọi là 'quyền tự do súng đạn' ra ngoài nước Mỹ như New Zealands, Úc và Brazil.

Mọi người có thể tham khảo video là trích đoạn của chương trình 'Patriot Act with Hasan Minhaj' trên Netflix.